คุยกับผู้อำนวยการ

อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ติดต่อศูนย์ฝึกอบรม

หนังสือราชการ


วีดีโอและภาพกิจกรรม


สมาชิก LOGINจัดการศึกษาอบรมและจัดฝึกอบรม PDF พิมพ์ อีเมลศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร
Human Resource Development & Training Center
Faculty of Management Science Silpakorn University


=> ให้บริการฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government Center)
=> ให้บริการฝึกอบรมสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR for non HR) ฝึกอบรมการสร้างทีม (Team Build - Walk Rally Competency) ฝึกอบรมสัมมนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
=> โดดเด่นด้วยการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และบริการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบงาน HR ด้วยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาที่มีประสบการณ์จริง ในองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
=> ให้บริการฝึกอบรมภายในองค์กร (In House Training) และบริการฝึกอบรมบุคคลทั่วไป (Public Training) นอกจากนี้เรายังมีบริการออกแบบหลักสูตรให้สอดรับกับความต้องการของบุคลากรและขององค์กร (Customized Program) เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและต่อองค์กร


 
ข่าวการฝึกอบรม PDF พิมพ์ อีเมล


 รับสมัคร... โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2557
สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหลักสูตร...
หลักสูตร "นักพัฒนาชุมชน"
หลักสูตร "บุคลากร"
หลักสูตร "เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน"
หลักสูตร "กลยุทธ์การจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ชุมชน" (นักสังคมสงเคราะห์)
หลักสูตร "เจ้าหน้าที่ / เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน"
หลักสูตร "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ"
หลักสูตร "การพัฒนาอาชีพชุมชนท้องถิ่น"
 

   => รายละเอียดหลักสูตร
   => 
หนังสือประชาสัมพันธ์และแผนการฝึกอบรม
   => สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม (ทางอินเตอร์เน็ต) รับสมัคร...โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2557
สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ อปท. ในหลักสูตร..
หลักสูตร "ศิลปะการพูดในที่ประชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพ และมรรยาทในพิธีการสมาคม"
หลักสูตร "เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม หนังสือราชการ และการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ"
หลักสูตร "เทคนิคการเป็นพิธีกรและพิธีการอย่างมืออาชีพ"
หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์เพื่องานพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 

   => รายละเอียดหลักสูตร
   => 
หนังสือประชาสัมพันธ์และแผนการฝึกอบรม
   => สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม (ทางอินเตอร์เน็ต)รับสมัคร...โครงการศิลปากรสัญจร
เริ่มสัญจร 
ปีงบประมาณ 2557 ในหลักสูตร..
หลักสูตร "การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่น"
หลักสูตร "การจัดสวัสดิการและการดูและผู้สูงอายุและผู้พิการ" (ดูงานประเทศญี่ปุ่น)
   => รายละเอียดหลักสูตร และแผนการฝึกอบรม
   => สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม (ทางอินเตอร์เน็ต)


 
ชมวีดีโอ PDF พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2557

 
free pokerfree poker

เพื่อน Facebook

ต้องการฝึกอบรม ?

ความต้องการความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ของ อปท ?
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร
สำนักบริการวิชาการ มศก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มทWho's Online

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_counterToday153
mod_vvisit_counterYesterday279
mod_vvisit_counterThis week1474
mod_vvisit_counterLast week2495
mod_vvisit_counterThis month6949
mod_vvisit_counterLast month13571
mod_vvisit_counterAll days728439

เรามี: 2 บุคคลทั่วไป, 3 bots ออนไลน์
Your IP: 54.145.209.77
 , 
Today: ธ.ค. 18, 2014