คุยกับผู้อำนวยการ

อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ติดต่อศูนย์ฝึกอบรม

หนังสือราชการ


วีดีโอและภาพกิจกรรม


สมาชิก LOGINจัดการศึกษาอบรมและจัดฝึกอบรม PDF พิมพ์ อีเมลศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร
Human Resource Development & Training Center
Faculty of Management Science Silpakorn University


=> ให้บริการฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government Center)
=> ให้บริการฝึกอบรมสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR for non HR) ฝึกอบรมการสร้างทีม (Team Build - Walk Rally Competency) ฝึกอบรมสัมมนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
=> โดดเด่นด้วยการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และบริการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบงาน HR ด้วยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาที่มีประสบการณ์จริง ในองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
=> ให้บริการฝึกอบรมภายในองค์กร (In House Training) และบริการฝึกอบรมบุคคลทั่วไป (Public Training) นอกจากนี้เรายังมีบริการออกแบบหลักสูตรให้สอดรับกับความต้องการของบุคลากรและขององค์กร (Customized Program) เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและต่อองค์กร

ติดต่อศูนย์ฝึกอบรม
โทรศัพท์  08 5222 4218
E-Mail     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 
ข่าวการฝึกอบรม PDF พิมพ์ อีเมล

 รับสมัคร... โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558
ฝึกอบรมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหลักสูตร...
หลักสูตร "นักพัฒนาชุมชน"
หลักสูตร "บุคลากร"
หลักสูตร "เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน"
หลักสูตร "กลยุทธ์การจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ชุมชน" (นักสังคมสงเคราะห์)
หลักสูตร "เจ้าหน้าที่ / เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน"
หลักสูตร "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ"
หลักสูตร "การพัฒนาอาชีพชุมชนท้องถิ่น"
 

   => รายละเอียดหลักสูตร
   => 
หนังสือประชาสัมพันธ์และแผนการฝึกอบรม
   => สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม (ทางอินเตอร์เน็ต) รับสมัคร...โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2558
ฝึกอบรมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ อปท. ในหลักสูตร..
หลักสูตร "ศิลปะการพูดในที่ประชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพ และมรรยาทในพิธีการสมาคม"
หลักสูตร "เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม หนังสือราชการ และการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ"
หลักสูตร "เทคนิคการเป็นพิธีกรและพิธีการอย่างมืออาชีพ"
หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์เพื่องานพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 

   => รายละเอียดหลักสูตร
   => 
หนังสือประชาสัมพันธ์และแผนการฝึกอบรม
   => สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม (ทางอินเตอร์เน็ต)รับสมัคร...โครงการศิลปากรสัญจร
ฝึกอบรมแบบสัญจร 
ปีงบประมาณ 2558 ในหลักสูตร..
หลักสูตร "การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่น"
หลักสูตร "การจัดสวัสดิการและการดูและผู้สูงอายุและผู้พิการ" (ดูงานประเทศญี่ปุ่น)
   => รายละเอียดหลักสูตร และแผนการฝึกอบรม
   => สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม (ทางอินเตอร์เน็ต)
 รับสมัคร...โครงการสำนักบริการวิชาการ
ฝึกอบรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558 ในหลักสูตร..
หลักสูตร "การพัฒนาระบบประปาชุมชน"
หลักสูตร "มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน"
=> รายละเอียดหลักสูตร และแผนการฝึกอบรม
 
 

 
ชมวีดีโอ PDF พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2557

 
free pokerfree poker

เพื่อน Facebook

ต้องการฝึกอบรม ?

ความต้องการความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ของ อปท ?
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร
สำนักบริการวิชาการ มศก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มทWho's Online

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_counterToday72
mod_vvisit_counterYesterday191
mod_vvisit_counterThis week263
mod_vvisit_counterLast week1725
mod_vvisit_counterThis month8394
mod_vvisit_counterLast month10431
mod_vvisit_counterAll days765064

เรามี: 5 บุคคลทั่วไป, 2 bots ออนไลน์
Your IP: 66.249.71.235
Googlebot 2.1, 
Today: มี.ค. 30, 2015