คุยกับผู้อำนวยการ

อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ติดต่อศูนย์ฝึกอบรม

         ! HOTLINE !
Mobile  
 :
08 5222 4218
Fax        : 0 2574 1654
Line ID  : thailocalsu

หนังสือราชการ


ภาพและกิจกรรมสมาชิก LOGINจัดการศึกษาอบรมและจัดฝึกอบรม PDF พิมพ์ อีเมลศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร
Human Resource Development & Training Center
Faculty of Management Science Silpakorn University


=> ให้บริการฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government Center)
=> ให้บริการฝึกอบรมสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR for non HR) ฝึกอบรมการสร้างทีม (Team Build - Walk Rally Competency) ฝึกอบรมสัมมนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
=> โดดเด่นด้วยการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และบริการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบงาน HR ด้วยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาที่มีประสบการณ์จริง ในองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
=> ให้บริการฝึกอบรมภายในองค์กร (In House Training) และบริการฝึกอบรมบุคคลทั่วไป (Public Training) นอกจากนี้เรายังมีบริการออกแบบหลักสูตรให้สอดรับกับความต้องการของบุคลากรและขององค์กร (Customized Program) เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและต่อองค์กร


=> โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   การติดต่อประสานงาน และสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้
     1. สมัครทางหน้าเว็บไซต์ ที่นี่
     2. อีเมลล์  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
     3. โทรสาร  0 2574 1654
     4. โทรศัพท์  0 2574 3636  ต่อ 2121
     5. โทรศัพท์มือถือ 08 5222 4218 (เวลาราชการ)

แผนการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2557 
โครงการฯ เปิดรับผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร ตั้งแต่บัดนี้...

  =>
แผนการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2557
  => สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (ทางอินเตอร์เน็ต)
 

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ทุกหลักสูตร... จะได้รับความรู้เรื่องทิศทางความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรท้องถิ่น อาทิ..การเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ ระบบเงินเดือน สิทธิสวัสดิการท้องถิ่น การรักษาพยาบาลและการเบิกจ่ายตรงจาก สปสช. และสวัสดิการต่างๆ โดย วิทยากรผู้ชำนาญการที่รับผิดชอบโดยตรง จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


 
ข่าวการฝึกอบรม PDF พิมพ์ อีเมล


 รับสมัคร... โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2557
สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหลักสูตร...
หลักสูตร "นักพัฒนาชุมชน"
หลักสูตร "บุคลากร"
หลักสูตร "เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน"
หลักสูตร "กลยุทธ์การจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ชุมชน" (นักสังคมสงเคราะห์)
หลักสูตร "เจ้าหน้าที่ / เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน"
หลักสูตร "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ"
หลักสูตร "การพัฒนาอาชีพชุมชนท้องถิ่น"
 

   => รายละเอียดหลักสูตร
   => 
หนังสือประชาสัมพันธ์และแผนการฝึกอบรม
   => สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม (ทางอินเตอร์เน็ต) รับสมัคร...โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2557
สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ อปท. ในหลักสูตร..
หลักสูตร "ศิลปะการพูดในที่ประชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพ และมรรยาทในพิธีการสมาคม"
หลักสูตร "เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม หนังสือราชการ และการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ"
หลักสูตร "เทคนิคการเป็นพิธีกรและพิธีการอย่างมืออาชีพ"
หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์เพื่องานพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 

   => รายละเอียดหลักสูตร
   => 
หนังสือประชาสัมพันธ์และแผนการฝึกอบรม
   => สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม (ทางอินเตอร์เน็ต)รับสมัคร...โครงการศิลปากรสัญจร
เริ่มสัญจร 
ปีงบประมาณ 2557 ในหลักสูตร..
หลักสูตร "การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่น"
หลักสูตร "การจัดสวัสดิการและการดูและผู้สูงอายุและผู้พิการ" (ดูงานประเทศญี่ปุ่น)
   => รายละเอียดหลักสูตร และแผนการฝึกอบรม
   => สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม (ทางอินเตอร์เน็ต)


 
ชมวีดีโอ PDF พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2557

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
 


 
free pokerfree poker

เพื่อน Facebook

Facebook Fanpage

ต้องการฝึกอบรม ?

ความต้องการความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ของ อปท ?
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร
Who's Online

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_counterToday197
mod_vvisit_counterYesterday343
mod_vvisit_counterThis week2049
mod_vvisit_counterLast week2770
mod_vvisit_counterThis month8736
mod_vvisit_counterLast month10873
mod_vvisit_counterAll days703582

เรามี: 4 บุคคลทั่วไป, 2 bots ออนไลน์
Your IP: 23.22.194.120
 , 
Today: ต.ค. 23, 2014