คุยกับผู้อำนวยการ

อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ติดต่อศูนย์ฝึกอบรม

หนังสือราชการ


วีดีโอและภาพกิจกรรม


สมาชิก LOGINจัดการศึกษาอบรมและจัดฝึกอบรม PDF พิมพ์ อีเมลศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร
Human Resource Development & Training Center
Faculty of Management Science Silpakorn University


=> ให้บริการฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government Center)
=> ให้บริการฝึกอบรมสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR for non HR) ฝึกอบรมการสร้างทีม (Team Build - Walk Rally Competency) ฝึกอบรมสัมมนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
=> โดดเด่นด้วยการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และบริการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบงาน HR ด้วยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาที่มีประสบการณ์จริง ในองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
=> ให้บริการฝึกอบรมภายในองค์กร (In House Training) และบริการฝึกอบรมบุคคลทั่วไป (Public Training) นอกจากนี้เรายังมีบริการออกแบบหลักสูตรให้สอดรับกับความต้องการของบุคลากรและขององค์กร (Customized Program) เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและต่อองค์กร

 
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม PDF พิมพ์ อีเมล

 รับสมัคร... โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
จัดฝึกอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหลักสูตร...
  => หลักสูตร "นักพัฒนาชุมชน"
  => หลักสูตร "กลยุทธ์การจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ชุมชนท้องถิ่น"
  => หนังสือประชาสัมพันธ์และแผนการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2559
  => สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (ทางอินเตอร์เน็ต) รับสมัคร...โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2559
จัดฝึกอบรมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ อปท. ในหลักสูตร..
  => หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์เพื่องานพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
  => หลักสูตร "เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม การเขียนหนังสือราชการ ระเบียบสารบรรณ และการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ"
  => หลักสูตร "ศิลปะการพูดในที่ประชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพ และมรรยาทในพิธีการสมาคม"
  => หนังสือประชาสัมพันธ์และแผนการฝึกอบรม
  => สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (ทางอินเตอร์เน็ต)รับสมัคร...โครงการศิลปากรสัญจร
ฝึกอบรมแบบสัญจร 
ปีงบประมาณ 2558 ในหลักสูตร..
  => หลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารสวัสดิการและกองทุนชุมชน"  /รับสมัครพิเศษ รุ่น 5/
  => หลักสูตร "รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดตั้งและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน"
  => หนังสือประชาสัมพันธ์และแผนการฝึกอบรม
  => สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
 (ทางอินเตอร์เน็ต)
 รับสมัคร...โครงการสำนักบริการวิชาการ
ฝึกอบรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558 ในหลักสูตร..
หลักสูตร "การพัฒนาระบบประปาชุมชน"
หลักสูตร "มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน"
=> รายละเอียดหลักสูตร และแผนการฝึกอบรม
 
 

 
ชมวีดีโอ PDF พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรฝึกอบรมของเรา...

 
free pokerfree poker

เพื่อน Facebook

ต้องการฝึกอบรม ?

ความต้องการความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ของ อปท ?
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร
สำนักบริการวิชาการ มศก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มทWho's Online

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_counterToday300
mod_vvisit_counterYesterday241
mod_vvisit_counterThis week541
mod_vvisit_counterLast week4084
mod_vvisit_counterThis month15113
mod_vvisit_counterLast month12580
mod_vvisit_counterAll days846307

เรามี: 2 บุคคลทั่วไป, 1 bots ออนไลน์
Your IP: 50.17.79.100
 , 
Today: ส.ค. 31, 2015